Gran Turismo Polonia – kampania outdoor

Wsparcie kampanii reklamowej Gran Turismo Polonia 2016 poprzez wykorzystanie floty smartów. Kampania miała na celu zwiększenie zainteresowania wydarzeniem oraz sampling darmowych wejść na imprezę Gran Turismo.


Klient:Gran Turismo PoloniaZadanie:Kampania reklamowa outdoorRok:2016